Welkom

Vanaf heden is het opnieuw mogelijk om online de LEGO®-MINDSTORMS®-sets te reserveren voor schooljaar 2018-2019.

Het project 'Mechatronica! Bouw je eigen avatar!' heeft als doel om scholen te begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van STEM in het onderwijs, en dit met behulp van LEGO®-MINDSTORMS®-robotjes.

STEM staat voor een geïntegreerde aanpak van ‘Science’ (wetenschappen), ‘Technology’ (techniek), ‘Engeneering’ en ‘Mathematics’ (wiskunde). Binnen STEM-projecten worden leerlingen uitgedaagd om authentieke probleemstellingen op te lossen via een proces waarin ‘onderzoeken’, ‘ontwerpen’ en ‘optimaliseren’ centraal staan. Kortom, leerlingen gaan probleemoplossend aan de slag!

Het project ‘Mechatronica! Bouw je eigen avatar!’ werd uitgewerkt door de onderzoekslijn ‘wetenschappelijk denken’ van het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van de Katholieke Hogeschool VIVES, studiegebied Onderwijs.

De doelgroep van het project 'Mechatronica! Bouw je eigen avatar!' is in eerste instantie de eerste graad van het secundair onderwijs. Tijdens het schooljaar 2015-2016 werd dit project uitgerold en uitgetest in verschillende secundaire scholen. Het project bestaat uit een lessenreeks en bevat de didactische principes van goed STEM onderwijs. De LEGO®-MINDSTORMS®-robotjes zijn hierbij een middel om leerlingen probleemoplossend aan de slag te laten gaan rond relevante probleemstellingen. Op de pagina secundair onderwijs kan u dan ook alle materialen terugvinden.

In de rubriek Project kan u de materialen terugvinden. Er wordt gedifferentieerd tussen secundair onderwijs en basisonderwijs. Ook in het basisonderwijs kan de LEGO®-MINDSTORMS®-robotjes immers zinvol ingezet worden als middel om STEM te integreren in het curriculum en probleemoplossend aan de slag te gaan. 

Deze website werd ontwikkeld door het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van de Katholieke Hogeschool VIVES, studiegebied Onderwijs.