Reserveren

Het reserveren van LEGO Mindstorms gebeurd via de campus Kortrijk en door contact op te nemen met Rik Hostyn (rik.hostyn@vives.be)