Project

Het project van ‘Mechatronica! Bouw je eigen avatar!’ loopt binnen het studiegebied Onderwijs van hogeschool VIVES. Het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van het studiegebied Onderwijs hecht groot belang aan de implementatie van STEM in het onderwijs. Via dit project en met behulp van LEGO®-MINDSTORMS®-robotjes zet het expertisecentrum nog meer in op STEM.

Deelnemen aan dit project

Wil je als secundaire school deelnemen aan dit project? Neem dan contact op ons op via het contactformulier en/of reservatietool.

Doel van het project

Het hoofddoel van het project is om leerlingen aan te zetten tot leren via probleem-oplossingsprocessen. De leerlingen krijgen een probleemstelling en moeten zelf initiatief tonen, ondernemend zijn, om de opdracht te kunnen oplossen. Aangezien ze de oplossing zelf moeten programmeren via de LEGO®-MINDSTORMS®-robotjes, wordt de oplossing voor hen heel realistisch en concreet.

Het project en STEM

Dit project kan geïntegreerd worden in het STEM-onderwijs. STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier van technologische en exacte wetenschappen. Het doel van dit project is om scholen te begeleiden en te helpen in het probleemoplossend denken met behulp van Lego MindStorms. De lessenbundel die ontwikkeld werd door het expertisecentrum, past dan ook perfect binnen dit project en voldoet aan de eisen van STEM-onderwijs.

Toepassen in het curriculum

Tijdens academiejaar 2015-2016, introduceerde de lerarenopleiding Secundair Onderwijs de keuzemodule ‘STEM’ in de 3de fase van de bacheloropleiding. In deze module worden diverse STEM-projecten opgestart vanuit een samenwerking tussen de studenten en de secundaire scholen die zich inschreven. Het project ‘Mechatronica! Bouw je eigen avatar!’ kan binnen deze keuzemodule opgenomen worden. Bij gevolg wordt er een context gecreëerd waarbij het project in het curriculum van de lerarenopleiding geïntegreerd zal worden.