Secundair onderwijs

Hier kan men de lessenreeks ‘Mechatronica! Bouw je eigen avatar!’ terug vinden. Dit kan als inspiratie dienen om zelf met  LEGO®-MINDSTORMS® aan de slag te gaan!

Het hoofddoel van de lessenreeks is om leerlingen tot leren te brengen door hen vanuit realistische probleemstellingen aan te zetten tot onderzoekend en ontwerpend leren waarbij ze zelf initiatief moeten tonen en ondernemend moeten zijn, om de opdracht te kunnen oplossen. Aangezien ze de oplossing zelf moeten programmeren, via de LEGO®-MINDSTORMS®-robotjes, wordt de oplossing heel realistisch en concreet.

Vanaf dit schooljaar (2016-2017) kunnen scholen dit project toepassen in hun klaspraktijk. Met behulp van de digitale materialen en de LEGO®-MINDSTORMS®-sets kan dit direct uitgevoerd worden.  

Materialen

Bij de materialen kunnen de diverse documenten geraadpleegd worden om de activiteit uit te voeren in de klas. Deze documenten mogen geraadpleegd worden en gebruikt worden in klascontext. Gelieve alle eigendomsrechten te respecteren en bij gebruik steeds de correcte bronvermelding te hanteren. Vervolgens willen we u ook meedelen dat u de LEGO®-MINDSTORMS®-sets kan reserveren via de reservatietool.

Didactische materialen

  • Lerarenhandleiding: In deze handleiding staat het project beschreven. Aan de hand van deze handleiding kan de leraar dit project toepassen in zijn of haar klaspraktijk.
  • Digitale hulptool: Deze hulptool geeft de mogelijkheid aan de leerlingen om een antwoord te verkrijgen op hun programmeervraag.

Organisatorische materialen

  • Controlelijst bouwdoos: Deze controlelijst moet gebruikt worden bij het terug inleveren van de sets. Gelieve op deze controlelijst zorgvuldig aan te duiden welke onderdelen er per doos ontbreken.
  • Inhoud Lego-Mindstorm set: In dit document kan u de volledige inhoud van de set raadplegen.

Bijlagen