Basisonderwijs

Op de website www.onderzoeksreflector.be  kan u een voorbeeld van een les terugvinden waar er met LEGO®-MINDSTORMS® gewerkt wordt om kinderen aan te zetten tot probleemoplossend leren vanuit een betekenisvolle context. De activiteit kan u terugvinden bij ‘cases’ en vervolgens ‘robotstofzuiger’.

Via een kort videofragment wordt het verloop van de activiteit duidelijk gemaakt. Dit fragment, met bijhorende analyse en reflectie, kan inspirerend werken om zelf met LEGO®-MINDSTORMS® aan de slag te gaan in jouw klas. 

Materialen

Bij de materialen kunnen de diverse documenten geraadpleegd worden om de activiteit uit te voeren in de klas. Deze documenten mogen geraadpleegd worden en gebruikt worden in klascontext. Gelieve alle eigendomsrechten te respecteren en bij gebruik steeds de correcte bronvermelding te hanteren. Vervolgens willen we u ook meedelen dat u de LEGO®-MINDSTORMS®-sets kan reserveren via de reservatietool.

Didactische materialen

  • Lerarenhandleiding: In deze handleiding staat het project beschreven. Aan de hand van deze handleiding kan de leraar dit project toepassen in zijn of haar klaspraktijk.
  • Werkbundel: Deze werkbundel kan ingezet worden tijdens het project. De leerlingen kunnen hiermee aan de slag gaan.
  • Digitale hulptool: Deze hulptool geeft de mogelijkheid aan de leerlingen om een antwoord te verkrijgen op hun programmeervraag.

Organisatorische materialen

  • Controlelijst bouwdoos: Deze controlelijst moet gebruikt worden bij het terug inleveren van de sets. Gelieve op deze controlelijst zorgvuldig aan te duiden welke onderdelen er per doos ontbreken.
  • Inhoud Lego-Mindstorm set: In dit document kan u de volledige inhoud van de set raadplegen.